INOX CENTAR SESVETE

PROIZVODNJA SIDARA ZA FASADNE OBLOGE

Provjerite našu ponudu sidra (ankera) za fasadne obloge

ICS proizvodi sidra (ankere) za fasadne obloge (mramorne i granitne ploče, betonski elementi i fasadna cigla. Za sidra posjedujemo odgovarajuća ispitivanja o nosivosti. Sva sidra izrađujemo od inoxa kvalitete A4 (AISI 316).

Uz izradu nudimo i stručnu pomoć pri dimenzioniranju sidara, s time da naručitelj treba dostaviti projekt fasade iz kojega će biti vidljivi bitni podaci (raster fasade, dimenzije ploča, udaljenost ploča od zida, da li je nosiva konstrukcija betonska ili od cigle, da li se sidra ugrađuju odozdo-horizontalno ili sa strane-vertikalno).

Proizvodimo dvije osnovne grupe sidara:

a) za „mokru“ ugradnju – sidra tip H (slike broj 1 i 2);

b) za „suhu“ ugradnju – sidra tip F sa sidrenim vijcima (slika broj 3);

Imate dodatna pitanja? Kontaktirajte nas!

+385 (0) 1 2040 040, ics@inoxcentarsesvete.hr